Club des Dix-Neuviémistes

Actualités
Maraton baudelairowski, 5 listopada 2021

W tym roku świętujemy 200. rocznicę urodzin Charles’a Baudelaire’a (1821–1867). W obchodach, objętych patronatem Club des Dix-Neuviémistes, biorą udział ośrodki romanistyczne oraz koła studenckie z całego kraju. W ich imieniu serdecznie zapraszamy na jubileuszowy maraton czytania tekstów Poety, który odbędzie się w piątek 5 listopada 2021, o godz. 15:00, na platformie MS Teams. W programie znajdą się nie tylko wiersze ze słynnych Kwiatów zła, ale także poematy prozą z Paryskiego splinu, fragmenty z pism estetycznych oraz dzienników poufnych Baudelaire’a, a także muzyczne adaptacje jego utworów w wykonaniu studentów.

Program

Organizator
dr Tomasz Szymański (Uniwersytet Wrocławski) 
E-mail: <tomasz.szymanski@uwr.edu.pl>

Patronat
Club des Dix-Neuviémistes
http://clubdesdixneuviemistes.pl

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a4dac0fe00a9440dcaef3b2d9e84a08ab%40thread.tacv2/1634678099278?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22a936f33a-7197-4bb3-82b7-8dccdc2ad464%22%7d